1024 1024 admin csb

กรรมวิธีกาารผลิตผ้า

วันนี้เรามารู้จักกรรมวิธีผลิตผ้ากันค่ะ
กรรมวิธีการผลิตอยู่ 2 ประเภท นั้นก็คือ

1.ผ้าทอ ก็คือการนำเส้นด้ายมาขัดกัน โดยใช้เส้นด้ายยืน กับเส้นด้ายพุ่ง

2.ผ้าถัก ก็คือการนำเส้นด้ายมาต่อกันเป็นห่วง โดยใช้เส้นด้ายแนวตั้งกับแนวนอน
แต่กว่าที่จะได้เส้นด้ายที่มาผลิตผ้านั้น เราต้องหาเส้นใยเพื่อที่จะนำมาผลิตเป็นเส้นด้ายอีกซึ่งมันก็แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ
1.เส้นใยที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์
2.เส้นใยสังเคราะห์เคมี
3. เส้นใยสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.