1000 1000 admin csb

การขึ้น PATTERN คืออะไร?

✨ การจะเริ่มทำชุดขึ้นมาสักหนึ่งชุด สิ่งที่ขาดไม่ได้ในขั้นตอนแรกเลยคือการ ขึ้นแพทเทิร์น ✨

💭 แพทเทิร์น ​(Pattern) ​คือ 💭 ​
กระดาษออกแบบที่วาดตามดีไซน์ที่เราคิดเอาไว้ขึ้นมา จากนั้นจึงแกะแบบออกมาให้พอดีกับขนาดรูปร่างของผู้สวมใส่ เพื่อนำมาใช้ในการวางบนผ้าและตัดผ้าตามขนาดแบบสำหรับนำมาตัดเย็บเสื้อผ้าในขั้นตอนต่อๆไป

💭 วิธีการทำแพทเทิร์นจะแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลัก 💭

วิธีที่ 1: วาดแบบแพทเทิร์นลงในกระดาษทำแพทเทิร์น สามารถวัด และกำหนดขนาดของ องค์ประกอบแต่ละส่วนของเสื้อได้

วิธีที่ 2: ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้า เรื่องขนาดขององค์ประกอบแต่ละส่วนของเสื้อ นักออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นมือใหม่สามารถทำแพทเทอร์นเสื้อผ้าได้ด้วยตัวเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.