1024 1024 admin csb

การปักผ้าคืออะไร

การปักผ้าคืออะไร คือการสร้างลวดลายให้ผ้าด้วยการใช้ด้าย ไหม หรือริบบิ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
💐 การปักหน้าเดียว หมายถึง การปักให้เห็นความสวยงามเพียงด้านหน้าด้านเดียว ส่วนด้านหลังเส้นด้าย
หรือไหมอาจจะห่างหรือข้ามไปบ้างซึ่งต้องระวังระยะการข้ามไม่ให้ห่างกันเกินไป ส่วนมากใช้กับการปัก
        ที่มีลวดลายที่แคบ มีช่วงเส้นด้ายหรือไหมเส้น
💐    การปักสองหน้า หมายถึง การปักให้เห็นเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งต้องใช้วิธีการซ่อนปลายด้าย
        ไม่ให้เห็นออกมาด้านนอก การปักลักษณะนี้เป็นการปักที่ต้องการให้มองเห็นทั้งสองด้าน
💐    การปักแรงเงา หมายถึง การปักเหลือบสีแรงเงาเป็นงานปักที่ดูเหมือนจริงและสวยงามกว่าการปักหน้าเดียว
        และการปักสองหน้านิยมปักเป็น รูปดอกไม้ ภาพวิวทิวทัศน์ ภาพลายไทย เป็นต้น
เทคนิคการปักการปักหลากหลายวิธีและมีการผสมผสานกันทําให้เกิดลวดลาย สร้างความสวยงามให้กับชิ้นงาน
สร้างมิติและเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับสิ่งทอ ซึ่งวัสดุสิ่งทอที่นํามาใช้ปักลงบนผืนผ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.