1024 1024 admin csb

ข้อแนะนำสำหรับผู้ชอบใส่เสื้อผ้าสีดำในช่วงหน้าร้อน

เมื่อแสงแดดตกกระทบชุดสีดำจะทำให้เกิดความร้อนได้มากขึ้น ดังนั้นจะเกิดความเสี่ยงทางสุขภาพได้ในกรณีที่ไปออกแดดหรืออยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน (ไม่จำเป็นต้องโดดแดดตรง ๆ ท้องฟ้ามีเมฆก็ร้อนได้)

ความเสี่ยงทีต้องระวังที่สุด คือภาวะลมแดด ซึ่งจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ระมัดระวัง จึงควรป้องกันไว้ล่วงหน้า

– ใช้ร่มหรือหมวกบังเพิ่มเติม เพื่อให้แสงตกกระทบที่เสื้อผ้าลดลง จะได้ร้อนลดลง …

– ดื่มน้ำเป็นระยะ ๆ อย่าปล่อยให้กระหายน้ำมากแล้วค่อยดื่ม แต่ให้ดื่มไปเลยเรื่อย ๆ

– หากต้องสวมใส่ติดต่อกันนาน ๆ หรืออยู่ในกลางแจ้งนาน ๆ เลือกเสื้อผ้าที่โปร่งและลมพัดผ่านได้ เพื่อให้อุณหภูมิไม่สูงเกินไป

– เสื้อสีดำมักเป็นชุดที่ไม่ได้ใช้บ่อย Size อาจจะเปลี่ยน … หากใส่แล้วคับเกินไป ก็ควรไม่ใส่ตัวนั้น เพราะการใส่เสื้อรัด ๆ จะทำให้เป็นลมง่ายขึ้น

– ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาความดันบางชนิด (ขับปัสสาวะ ยาลดการเต้นหัวใจ) ยาทางจิตเวช และยาแก้แพ้ จะเสี่ยงต่อการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายไม่ดี ให้หลีกเลี่ยงการออกกลางแดด แล้วไปร่วมงานเฉพาะช่วงเย็นหรือกลางคืน

Leave a Reply

Your email address will not be published.