960 960 admin csb

ผ้าอ๊อกซ์ฟอร์ด(Oxford)

เป็นผ้าที่มีลักษณะคล้ายผ้าโทเรเนื้อบาง แต่มีความหนามากกว่า เหมาะสำหรับตัดเสื้อผ้า โดยเฉพาะเสื้อเชิ้ต มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับผ้าโทเรเนื้อบางคือ ระบายความร้อนได้ดี เนื้อผ้าไม่ระคายเคืองผิว แต่ข้อดีที่เห็นได้ชัดของผ้าอ๊อกซ์ฟอร์ดคือไม่ติดฝุ่น แต่ข้อเสียคือมีสีให้เลือกน้อยกว่าผ้าโทเร

การนำไปใช้ เหมาะสำหรับทำเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยูนิฟอร์มต่างๆ มีคุณภาพดีกว่าผ้าโทเรเพราะไม่ติดฝุ่น แต่มีสีให้เลือกน้อยกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.