1024 1024 admin csb

วิธีขจัดรอยเผื้อนต่างๆบนเสื้อผ้า

– วิธีขจัดรอยเปื้อนที่เกิดจากลิปสติก
นำผ้าตรงที่มีรอยเปื้อนจุ่มในน้ำอุ่นพอมาดๆ พร้อมผงซักฟอกแบบเหลวที่ไม่มีสารฟอกขาว ใสผงซักฟอกลงบนจุดที่มีรอยเปื้อน แล้วขจัดรอยเปื้อนจนรอยเปื้อนร่างหายไป แล้วล้างเสื้อผ้าด้วยน้ำร้อนเพื่อป้องกันเนื้อผ้า
– วิธีขจัดรอยเปื้อนที่เกิดจากน้ำยาทาเล็บ
การ ขจัดคราบรอยเปื้อนขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อผ้าและชนิดของน้ำยาทาเล็บ สามารถทำได้ด้วยวิธีวางเสื้อผ้าตรงที่มีรอยเปื้อนลงบนกระดาษผ้า ขนหนูสลับทั้งด้านหน้าและหลัง แล้วจึงทำการซักและล้าง
– วิธีขจัดรอยเปื้อนที่เกิดจากน้ำหมึกปากกา ลองใช้ยางลบ ๆ ตรงรอยเปื้อน หากไม่ได้ผลให้แซ่รอยเปื้อนด้วยแอลกอฮอล์
– วิธีขจัดรอยเปื้อนที่เกิดจากกาแฟและชา
ล้างรอยเปื้อนด้วยน้ำเย็นโดยทันที หลังจากนั้นทำการล้างรอยเปื้อนออก ตามด้วยการซักล้างต่อไป
– วิธีขจัดรอยเปื้อนที่เกิดสี
แช่เสื้อผ้าในน้ำอุ่นพร้อมผงซักฟอกทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นแปรงเบาๆ ด้วยแปรงสีฟัน แล้วทำการซักล้างด้วยวิธีโดยทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.