649 646 admin csb

วิธีรีดเสื้อเชิ๊ต

1. ปลดกระดุมเสื้อเชิ้ต
ขั้นตอนแรกให้ปลดกระดุมเสื้อเชิ้ต โดยนำด้านหลังวางบนที่รองรีด ให้แขนเสื้อเชิ้ตห้อยลงไปที่บริเวณด้านข้างที่รองรีด จากนั้นให้รีดจากบริเวณตรงกลางเสื้อไปยังด้านข้าง
2. วางด้านหน้าของเสื้อเชิ้ตข้างใดข้างหนึ่งบนที่รองรีด
ขั้นตอนต่อไปให้วางด้านหน้าของเสื้อเชิ้ตไว้บนโต๊ะรองรีด แล้วรีดให้ทั่วทั้งตัว โดยแทรกหน้าเตารีดไปตามซอกของกระดุม พร้อมกดน้ำหนักของเตารีดมากกว่าบริเวณอื่น เนื่องจากสาบเสื้อเชิ้ตประกอบด้วยผ้า 2- 3 ชั้น อาจเรียบได้ยากกว่าจุดอื่น และช่วยเรื่องการรีดผ้าไม่ให้คืนตัว
3. รีดแขนเสื้อ
ให้รีดบริเวณแขนเสื้อทีละข้าง โดยหันตะเข็บเท้ามาหาตัวเรา และวางพาดไปตามยาวของโต๊ะรองรีด พร้อมใช้มือจับแขนเสื้อไปในขณะที่รีด และพยายามดึงผ้าให้ตึง
4. รีดข้อมือเสื้อ
ให้รีดบริเวณข้อมือเสื้อทางที่ไม่มีกระดุม จากนั้นจึงพลิกมารีดด้านที่มีกระดุม โดยแหวกข้อมือด้านที่มีกระดุมพร้อมทั้งรีดจากด้านในตัวเสื้อ กดเตารีดไปตามรอยจีบของเสื้อเชิ้ต แล้วรีดซ้ำด้านนอก

Leave a Reply

Your email address will not be published.