692 692 admin csb

3 วิธีสำคัญ ในการซักและตากผ้าที่จะช่วยลดการเกิดรอยยับ ให้กับเสื้อเชิ๊ตตัวโปรดของเรา

3 วิธีสำคัญ ในการซักและตากผ้าที่จะช่วยลดการเกิดรอยยับ ให้กับเสื้อเชิ๊ตตัวโปรดของเรา
1. การลดเวลาปั่นผ้าลง
โปรแกรมการปั่นผ้าแบบมาตรฐานนั้นมักจะใช้เวลานานเกินไปสำหรับเสื้อเชิ้ต ซึ่งถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ จะส่งผลให้เสื้อเกิดรอยยับมาก ดังนั้นจึงควรปรับเวลาปั่นผ้าให้สั้นลง แม้จะใช้โปรแกรมมาตรฐานก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากโปรแกรมมาตรฐานของเครื่องระบุไว้ว่า “ซัก 10 นาที/ล้างน้ำ 2 ครั้ง/ปั่นผ้า 8 นาที” ก็ให้ปรับเป็น “ซัก 10 นาที/ล้างน้ำ 2 ครั้ง/ปั่นผ้า 1 นาที” ในกรณีที่ซักร่วมกับเสื้อผ้าอื่นๆ หลังจากหมดเวลาปั่นผ้า 1 นาทีแล้ว สามารถนำเสื้อเชิ้ตออกแล้วปั่นผ้าที่เหลือต่อไปได้
2.ให้ใช้มือยืดส่วนที่เป็นรอยเย็บก่อนนำไปตาก
การซักเสื้อเชิ้ตจะส่งผลให้ส่วนที่เป็นรอยเย็บเกิดการหดตัวได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณปกเสื้อและสาบกระดุม ดังนั้นหลังจากที่ปั่นผ้าแล้ว จึงควรใช้มือยืดส่วนที่เป็นรอยเย็บออกไปตามทิศทางของรอยเย็บขณะที่ผ้ายังหมาดอยู่ นอกจากนี้ การสะบัดผ้าขึ้นลงไปมาเพื่อลดรอยยับยังช่วยเวลาที่ใช้รีดผ้าลงได้อย่างมากอีกด้วย
3.ซักด้วยมือในน้ำอุ่น แล้วนำไปตากให้แห้ง
การซักเสื้อเชิ้ตด้วยมือในน้ำอุ่นแล้วนำไปตากโดยไม่บิดผ้า จะทำให้มีน้ำหลงเหลืออยู่ในเนื้อผ้าเป็นปริมาณมาก ซึ่งน้ำหนักของน้ำจะช่วยให้รอยยับถูกคลี่ออกได้ง่าย หากต้องการขจัดคราบสกปรก ให้ป้ายน้ำยาซักผ้าลงในจุดที่ต้องการ แล้วใช้มือขยี้ผ้า แต่หากคราบไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพียงแค่ซักด้วยใช้น้ำอุ่นก็สามารถขจัดคราบไคลปกติออกได้ โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งมีสภาพอากาศร้อนและอุณหภูมิสูง ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตากผ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.