1018 1024 admin csb

การแบ่งเกรดผ้า Cotton

สิ่งแรกที่เราต้องรู้เกี่ยวกับ ผ้า Cotton หรือ ผ้าฝ้าย คือ เวลาที่ผ้าถูกทอออกมา ขนาดของเส้นด้ายจะไม่เหมือนกัน จึงมีการแบ่งเบอร์เรียก โดยทั่วไปได้ 3 เบอร์ คือ 20,32,40 ตามลำดับ สำหรับเบอร์เส้นด้ายที่สูงเกิน 40 ขึ้นไปจะพบเห็นได้ไม่มากนักในท้องตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่ต้องสั่งทอขึ้น เนื่องจากกระบวนการในการผลิต(ปั่นเส้นด้าย)ให้เส้นด้ายมีขนาดเล็กต้องอาศัยเครื่องจักรและการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงมีต้นทุนที่สูงในการผลิต เมื่อนำมาผลิตเสื้อยืดก็จะมีต้นทุนสูง และหากบวกกับต้นทุนในการส่งให้โรงรับสกรีนเสื้อ เพื่อสกรีนลาย ราคาต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก

ถ้าเบอร์น้อยจะใช้ด้ายเส้นใหญ่ เบอร์มากใช้ด้ายเส้นเล็ก เช่นผ้า Cotton 100% เบอร์ 20 เนื้อผ้าจะมีความหนามากกว่าเบอร์ 32 เนื่องจากขนาดเส้นด้ายที่ใหญ่กว่า เบอร์ 20 จะนิยมเอาทำเสื้อโปโล ถ้าเป็นเสื้อยืดโดยส่วนใหญ่ในเมืองไทยที่นิยมใส่กันมากที่สุด คงจะเป็นเบอร์ 32 เพราะใส่แล้วสบายที่สุด ระบายอากาศได้ดีกว่าเบอร์อื่นๆ ส่วนเบอร์ 40 มักจะนำมาทำเสื้อสำหรับเด็กอ่อน หรือเสื้อที่เน้นความบางเป็นพิเศษ และเสื้อยืดแบรนเนมส์บางรุ่นเบอร์ที่สูงกว่า 40 จะเป็นเสื้อยืดที่ต้องสั่งทอผ้าขึ้นเป็นพิเศษ

คุณภาพของผ้า Cotton แบ่งเป็น 3 เกรด คือ
1. Cotton Combed หรือ Cotton Comb คุณภาพ = ดีมาก / ราคาสูง
2. Cotton Semi คุณภาพ = ดี / ราคาปานกลาง
3. Cotton OE คุณภาพ = พอใช้ / ราคาถูก
การแบ่งเกรดผ้าเริ่มตั้งแต่

1. พันธุ์ของฝ้ายที่เลือกใช้ พันธุ์ที่ดีจะให้เส้นใยที่ยาว เหนียวนุ่ม เมื่อนำมาปั่นเป็นเส้นด้ายจะทำให้ได้เส้นด้ายที่มีคุณภาพดี
2. การคัดแยกคุณภาพหลังเก็บเกี่ยว
3. กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตเส้นด้าย
เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของเนื้อผ้า เพื่อให้ได้เส้นใยที่มีคุณภาพทั้งในด้านการเรียงตัวของด้ายที่มีความหนาแน่น สม่ำเสมอและกำจัดสิ่งสกปรกแปลกปลอมออกจากเส้นใยเพื่อให้ได้เส้นด้ายที่มีคุณสมบัติที่ดี เมื่อไปทอเป็นผ้าผืน ทำให้สามารถแบ่งเกรดผ้าฝ้ายที่ผ่านกระบวนการผลิตได้ 3 เกรดคือ

Cotton Comb ผ่านกระบวนผลิตเส้นด้ายโดยวิธีการหวีเส้นใยด้วยเครื่องจักร ซึ่งมีกระบวนที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่าแบบการสาง ทำให้ได้ผลผลิตเป็น เส้นด้ายที่มีขนาดเล็ก (เบอร์ 32 ขึ้นไป) และสามารถขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นใยได้ในเปอร์เซ็นที่มากกว่า รวมถึงได้เส้นด้ายที่มีเส้นใยที่ยาวกว่า เมื่อนำมาทอเป็นผ้าผืนจึงเป็นผ้า Cotton ที่เนื้อดีมีความนุ่ม และกระด้างในระดับต่ำ เหนียวทน ขาดยาก มีความมัน จัดได้ว่าเป็นประเภทที่มีคุณภาพดีที่สุด

Cotton Semi ผ่านกระบวนผลิตเส้นด้ายโดยวิธีการสางเส้นใยฝ้ายโดยครื่องจักรทำให้ได้ผลผลิตเป็นเส้นด้ายใยสั้น ที่มีขนาดใหญ่ (เบอร์ 20 – 32) และมีความเนียนนุ่มและกระด้างในระดับปานกลาง

Cotton OE ไม่ผ่านกระบวนการคัดคุณภาพของเส้นใยฝ้าย เสื้อยืดที่ผลิตจาก Cotton ชนิดนี้จะมีความกระด้างกว่าอีกสองประเภทรวมถึงความเหนียวทนต่ำขาดง่าย เป็นผ้า Cotton เกรดต่ำสุด และมีราคาถูกสุด เนื่องจากต้นทุนในการใช้เครื่องจักรและกระบวนการในการผลิตจากเส้นใยฝ้ายเป็น เส้นด้ายต่ำสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.