1024 1024 admin csb

การแบ่งเกรดเสื้อยืด

เนื้อผ้าที่รู้จักและนิยมนำมาใช้ทอเป็นเสื้อยืด คือ ผ้า Cotton หรือ ผ้าฝ้าย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 เกรด ตามคุณภาพ และราคา ดังนี้ค่ะ

1. Comb (คอมป์) คุณภาพดีมาก / ราคาสูง
ลักษณะเนื้อผ้า : เนื้อนิ่ม ใส่สบาย ซักแล้ว ไม่หด ไม่ย้วย จัดเป็นเนื้อผ้าคุณภาพดีที่สุด

เนื่องจาก ผ่านกระบวนการผลิตเส้นด้ายที่ซับซ้อน และละเอียดอ่อน ทำให้ได้เส้นด้ายที่มีขนาดเล็ก เมื่อนำมาทอรวมกัน จึงมีความนุ่ม เหนียวทน ขาดยาก สวยมันเงา

2. Semi (เซมิ) คุณภาพดี /ราคาปานกลาง
ลักษณะเนื้อผ้า : ความเนียนนุ่ม และกระด้าง ระดับปานกลาง

3. OE คุณภาพต่ำ /ราคาถูก
ลักษณะเนื้อผ้า : มีความกระด้าง ความเหนียวทนต่ำ ขาดง่าย คุณภาพต่ำสุด ราคาถูกสุด ในบรรดาผ้าทั้งสามชนิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.