1024 1020 admin csb

ผ้าจูติ

ผ้า จูติ ลาครอส แบ่งตามวัตถุดิบในการทอ มีหลายชนิด โดยทั่วไปเส้นใย ที่นิยมนำมาผลิตเส้นด้าย คือฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์ โดยจะมีทั้งฝ้าย 100% เส้นใย สังเคราะห์ 100% หรือนำฝ้ายและเส้นใยสังเคราะห์มาผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ กัน ซึ่งจะทำให้ลักษณะและคุณสมบัติของเส้นด้ายแตกต่างกันไป ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะ และคุณสมบัติของผ้าด้วย
ชนิดของเนื้อผ้า จูติ ลาครอส

ผ้า Tk เสื้อโปโล ราคาถูก สำหรับผู้ที่ต้องการผลิต เสื้อโปโล ราคาถูกในแบบของสตัวเองผลิตด้วยผ้า Tk เนื้อผ้าเป็นลายตาข่ายแบบจุติไม่หด ไม่ย้วย มีส่วนประกอบของ Polyester 100% เหมาะกับการใส่ระยะสั้นๆ ข้อเสียคือระบายอากาศได้ไม่ดี ใส่แล้วร้อย เป็นขุยง่าย

ผ้า Tc เสื้อโปโล เป็นที่นิยมมาก เนื่องจากมีส่วนผสมของ Cotton กำลังพอดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ เสื้อโปโล คุณภาพดี ในแบบของตสัวเอง ใส่สบาย ไม่ร้อน ไม่เป็นขุย ผลิตด้วยผ้า TC เนื้อผ้าเป็นลายตาข่ายแบบจุติ เนื่อผ้าใส่สบาย ไม่หด ไม่ย้วย มีส่วนประกอบของ Cotton 35% Polyester 65%

ผ้า CVC เสื้อโปโล สำหรับผุ้ที่ต้องการเสื้อโปโลเกรด Premium ในแบบของตัวเอง นุ่มสบาย ระบายความร้อนไดีดีมาก ไม่หเป็นขุย ผลิตด้วยผ้า Cvc เนื้อผ้าเป็นลายตาข่ายแบบจุติ ไม่หด ไม่ย้วย มีส่วนประกอบของ Cotton 70% Polyedter30%

Leave a Reply

Your email address will not be published.