800 800 admin csb

ผ้าชีฟองผลิตจากอะไร

ชีฟองที่ผลิตจากเส้นไหม
ผ้าชีฟองแบบดั่งเดิมเลยผลิตจากผ้าไหมที่ได้รับความนิยมในชนชั้นสูงมาเป็นว่าเวลาหลายศตวรรษ ให้คุณสมบัติอ่อนนุ่ม เบาสบาย ส่วนใหญ่ใช้ผลิตผ้าพันคอ ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว การดูแลรักษาผ้าชีฟองที่ผลิตจากเส้นไหมธรรมชาติควรต้องมความระมัดระวัง และต้องดูแลเป็นพิเศษ ควรทำความสะอาดด้วยมือ เพื่อรักษารูปทรงของผ้า และความมันวาว ไม่ควรตากในที่ๆ มีแสดงแดดจัดโดยตรงจ้า

ผ้าชีฟองที่ผลิตจากไหมสังเคาะห์
ชีฟองชนิดนี้ให้คุณสมบัติคล้ายผ้าไหม วัสดุนี้เกิดจากการวมตัวของเซลลูโลส มีคุณสมบัติโปร่งแสงคล้ายผ้าฝ้าย ทนทานต่อแรงเสีดทานต่ำ การผลิตชีฟองจากใน
สังเคราะห์จะใช้ความละเอียดกว่าเส้นไหม หรือผ้าฝ้าย การทำความสะอาดควรทำด้วยมืออย่างระมัดระวัง ผ้าไหมสังเคราะห์สามารถฟอกขาวด้วยการใช้คลอรีนทั่วไป

ชีฟองเส้นใยสังเคราะห์
ถือเป็นชีฟองชนิดที่มีความแข็งแรง จากกระบวนการสังเคราะห์ของปิโตเลียม แม้ว่าจะให้คุณสมบัติที่แข็งแรง แต่ด้านไม่ดีคือเรื่องการระบายอากาศที่ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ การดูแลง่ายกว่าผ้าชีฟองชนิดอื่นๆ ผ้าชีฟองชนิดนี้ไม่ค่อยเกิดริ้วรอย ฉีกขาดยาก นิยมใช้ในการผลิตผ้าม่าน การทำความสะอาดสามารถเข้าเครื่องซักผ้าได้

ชีฟองประเภทผ้าฝ้าย
ถือเป็นอีกหนึ่งความนิยม เพราะคุณสมบัติการระบายอากาศได้ดี แต่ความทนทานน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าชีฟองชนิดอื่นๆ มีโอกาสหดตัวเมื่อโดนความร้อนดังนั้น
ไม่ควรซักอบแห้ง ส่วนใหญ่ทางช่างผู้ผลิตจะผสมผ้าชนิดนี้กับชีฟองผ้าไหมเพราะจะช่วยเรื่องความแข็ง และช่วยลดต้นทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published.