1019 1024 admin csb

ผ้า เวสปอยท์

ผ้าเวสปอยท์ผลิตจากเส้นใยฝ้าย (Cotton 100% )
ผ้าหนา ทนทานต่อการฉีกขาด
ระบายอากาศได้ดี ป้องกันสะเก็ดไฟ ติดไฟไม่ลุก
แต่จะไม่ค่อยลาม ข้อควรผ้าเวสปอยท์
ผ้าจะมีการหดตัว หลังซักประมาณ 2-3 น้ำ จึงหลีกเลี่ยงการแก้ทรง
ขณะที่การหดยังไม่อยู่ตัว
ไม่ซัก หรือผ้าด้วยน้ำยากัดฟอกขาว
ไม่ตากกลางแจ้งขณะแดดร้อนจัด
ควรพลิกกลับด้านในกางเกงทุกครั้งเมื่อจะตากผ้า เพื่อลดการซีดของผ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.