1024 1024 admin csb

วิธีดูแลเสื้อสกรีน

– ซักเสื้อด้วยน้ำเย็น ๆ และไม่ใช้ผงซักฟอกที่มีส่วนผสมของโซเดียมไทโอลเสริม
– หมั่นพับเสื้อสกรีนให้เรียบร้อย
– หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งผลต่อเสื้อ เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง
– ไม่ควรใช้เตารีดในการรีดเสื้อสกรีนเพราะอาจทำให้ลายสกรีนเสียหายได้
– หากต้องการให้เสื้อสกรีนมีชีวิตชีวาในช่วงหน้าร้อน คุณสามารถแต่งตัวเสริมความสวยงามด้วยเสื้อหรือผ้าคลุมกันแดด

Leave a Reply

Your email address will not be published.