Monthly Archives :

October 2021

1009 1011 admin csb

ชนิดของเนื้อผ้า มีอะไรบ้าง

ชนิดของเนื้อผ้า มีอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ
ชนิดของผ้าแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1.เส้นใยธรรมชาติ (Natural Fiber) ได้แก่
เส้นใยฝ้าย (Cotton)
เส้นใยไหม (Silk)
เส้นใยลินิน (Linen)
เส้นใยขนสัตว์ (Wool)
2.เส้นใยสังเคราะห์จากสารเคมี (Chemical Synthetic Fiber)
ผ้าโพลีเอสเตอร์ (Polyester)
ผ้าไนลอน (Nylon)
ผ้าสแปนเด็กซ์ (Spandex)
3.เส้นใยสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติ (Natural Synthetic Fiber)
ผ้าเรยอน (Rayon)
1015 1024 admin csb

ประเภทของสีสกรีน

วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเภทของสีสกรีนมาฝากให้ได้อ่านกันค่ะ
วิธีการสกรีนลงบนเนื้อผ้า เริ่มจากการทำบล็อคสกรีนให้มีลวดลายตามที่ต้องการ แล้วนำสีสกรีนมาพิมพ์ผ่านลวดลายของบล็อคสกรีนลงบนเนื้อผ้า สีสกรีนก็จะลงเนื้อผ้าตามลวดลายตามที่ต้องการ หลักการนี้ถเรียกว่าระบบซิลค์สกรีน (Silk Screen)
สีที่สกรีนคือหัวใจหลักของการทำงานพิมพ์สกรีน สีแต่และประเภทก็มีวิธีทำงานแตกต่างกันไป ควรเลือกสีที่เหมาะกับชนิดงานมากที่สุด
1สีเชื้อน้ำ
สีเชื้อน้ำเหมาะกับการพิมพ์ลงบนเนื้อผ้า เนื่องจากสีน้ำจะซึมเข้าไปในเนื้อผ้า ทำให้งานสกรีนดูเรียบเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อผ้า สีเชื้อน้ำเป็นสีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ทำให้สีสามารถแห้งตัวได้เองที่อุณหภูมิห้องและไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทใหญ่คือ
1.1 สีจม สีเชื้อน้ำประเภทนี้จะซึมลงผ่านเส้นใยของเนื้อผ้า ทำให้ตัวสีและเนื้อผ้าดูเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีความนูนออกมาจากบริเวณเนื้อผ้า ซึ่งการสกรีนเสื้อด้วยสีเชื้อน้ำประเภทสีจมนี้ เหมาะสำหรับการใช้ในการสกรีนเสื้อสีอ่อน
1.2 สีลอย เป็นสีเชื้อน้ำที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับสีจม โดยสีลอยและไม่ซึมลงไปบนเส้นใยของเนื้อผ้า จึงทำให้เห็นเป็นรอยนูนๆ ขึ้นมา โดยเนื้อผ้าที่เหมาะสำหรับการสกรีนสีลอยนี้ ได้แก่ ผ้าสีโทนเข้มๆ
1.3 สียาง เป็นสีเชื้อน้ำประเภทนี้จะมีลักษณะคล้ายกับยางยืด ซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในตัว มีความมันเงา สีประเภทนี้ถือเป็นสีที่นิยมนำมาใช้สกรีนเป็นจำนวนมาก
2 สีพลาสติซอล
เป็นสีที่ใช้อย่างแพร่หลายมากเนื่องจากสีชนิดนี้ให้ความทึบสีที่ดีบนผ้าเข้ม สีชนิดนี้สามารถพิมพ์งานได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นลายที่มีความละเอียดสูง หรือ ลายที่มีมีความละเอียดต่ำ โดยต้องใช้ความร้อนอย่างน้อย 150 องศาเซลเซียส ในการทำให้สีแห้งและเซทตัวอยู่บนเนื้อผ้า