1024 1021 admin csb

3 เทคนิคนิครักษาเสื้อขาวไม่ให้เกิดคราบเหลือง

1.หลังจากซักรีดหรือซักแห้ง ก่อนเก็บเข้าตู้ควรใส่เสื้อขาวในถุงผ้า เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ หรือหากไม่มีถุงผ้าให้ใช้ผ้าปูที่นอนผืนเก่าห่อเสื้อผ้าไว้ แล้วใช้เข็มกลัดยึดมุมผ้าเข้าด้วยกัน จะช่วยป้องกันเสื้อผ้าจากฝุ่นและแสงแดดได้

2.เสื้อสีขาวมักกลายเป็นสีเหลืองหากนำไปตากแดดทันทีหลังซักเสร็จ ซึ่งน่าจะเกิดจากสารฟลูออเรสเซนต์ในผงซักฟอกตกค้างอยู่ในเสื้อดูดซับแสงอาทิตย์ ดังนั้นเวลาตากผ้าขาวควรตากในที่ร่มที่มีลมพัด และเมื่อเสื้อแห้งให้รีบเก็บทันที

3.นำผ้าที่มีคราบสีเหลืองไปซักในน้ำผสมน้ำส้มสายชู หรือใช้ผงซักฟอกผสมกับน้ำยาซักผ้าขาว แนะนำให้แช่ผ้าที่มีคราบสีเหลืองทิ้งไว้ข้ามคืน

Leave a Reply

Your email address will not be published.