1000 1000 admin csb

DTG Direct to Garment

อีกเทคนิคการพิมพ์ที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันคือ ระบบพิมพ์ Direct to garment คือระบบพิมพ์ตรงลงผ้าโดยใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตอล ระบบนี้จะเหมาะสำหรับพิมพ์ลงผ้าที่ขึ้นรูปแล้ว เช่น กระเป๋าผ้า กางเกง เสื้อ ฯลฯ จึงเป็นที่มาของคำว่า direct to “garment” จะแตกต่างจากการพิมพ์ลงผ้าผืนที่เป็นผับ หรือเป็นผ้าหลา ซึ่งพื้นที่ในการพิมพ์ของระบบนี้จะมีจำกัดแล้วแต่ขนาดของเครื่องพิมพ์ ในปัจจุบันแบรนด์เครื่องพิมพ์ที่วางขายในปัจจุบันที่ราคาไม่เกินล้านบาท จะมีขาดการพิมพ์อยู่ที่ไม่เกิน A3 และเป็นระบบพิมพ์ 4 หรือ5 สีแล้วแต่แบรนด์ ซึ่งมีสี C M Y K หรือ C M Y K W (white)

ระบบการพิมพ์แบบนี้จะสามารถพิมพ์ได้แค่ผ้าใยธรรมชาติเท่านั้น และลักษณะการพิมพ์จะเป็นการพ่นน้ำหมึก pigment ให้เกาะติดใยผ้า ซึ่งผลลัพธ์ของลายพิมพ์การผลิตระบบนี้จะมีความต่างกันอยู่สองแบบตามสีของเนื้อผ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.